2013. február 27., szerda

Könyvtári pályázat állománybővítésre

Iskolánk sikeresen vett részt a TINTA Könyvkiadó által meghirdetett Lőrincze Lajos 
III.iskolai könyvtárbővítés  pályázaton, ennek eredményeként az alábbi kiadványokkal bővült az olvasótermi állomány :

Etimológiai szótár: Magyar szavak és toldalékok eredete
Magyar ellentétszótár: Ellentétes jelentésű szavak szótára  2 pld.
Magyar szókincstár: Rokon értelmű szavak,szólások és ellentétek szótára  (újabb 1 pld.)
Magyar szólások,közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval + munkafüzettel  2 pld.
Nyelvi játékaink nagykönyve (Grétsy László)
Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy László-Kemény Gábor)
Retró szótár: Korfestő szavak a második világháborútól a rendszerváltásig (Burget Lajos)
Rövidítések enciklopédiája: 12000 magyar és idegen nyelvű rövidítés,mozaikszó feloldása és magyarázata

A fenti új kiadványok megtekinthetők és kézbe vehetők az olvasóteremben.

Nincsenek megjegyzések: